Korean Natural Farming

Hi Guys,
Just I want to know any one used Korean natural Farming in your Land especially IMO, OHN, FPJ. please let me know.

Regards
D. Karthi
Chennai